Tlačové služby, prenájom tlačiarní, starostlivosť

Poskytujeme riešenia v oblasti tlačových služieb. Od analýzy aktuálneho stavu, cez optimalizáciu nákladov na tlač, až po komplexné riešenie v oblasti tlače dokumentov, prípadné dodanie a inštaláciu tlačového zariadenia.

Analýza

V prípade, že si želáte prehodnotiť vaše súčasné riešenie, poskytneme vám analýzu nákladov a optimalizácie služieb spojené s vypracovaním riešenia, ktoré vám popri šetreniu nákladov poskytne zjednodušene prevádzky na tlačové služby.

Jednoduchá prevádzka

Nami poskytnutá služba vám prinesie jednoduchú prevádzku. Od kontroly stavu zariadení, po automatické objednávanie spotrebného materiálu.

Nepretržitá služba

V prípade výpadku zaradenia vám poskytneme servis alebo zabezpečíme náhradné zariadenie počas doby potrebnej na opravu vášho zariadenia.

Detail služby

Poskytneme vám riešenie, ktoré vám zabezpečí kontrolu nad tlačou dokumentov vo vašej firme. Navrhneme vám optimálne zariadenia vhodné pre objem tlače, ktorý produkuje vaša firma. Zabezpečíme inštaláciu zariadení a tlačových ovládačov. Poskytneme riešenie pre zabezpečenú tlač, nastavíme monitoring zariadení a reporty využívania zariadení.
Prevezmeme starostlivosť o objednávanie a dodávku spotrebného materiálu pre tlačové zariadenia.


Ak máte otázky ohľadne tlačových služieb, kontaktujte nás.

Tlačové služby – kompletné riešenia