Softvérové zálohovacie riešenie pre organizácie všetkých veľkostí

S jednoduchou inštaláciou, nastavením a centralizovanou správou

S aktívnou ochranou proti ransomwaru, ktorá chráni zálohy a bráni šifrovaniu


Aké zariadenia možno zálohovať

 • Fyzické servery Windows a Linux
 • Virtuálne stroje v prostredí VMware, Hyper-V, KVM, RHEV, Oracle, Citrix
 • Hypervízory – konfiguráciu ESXi a Hyper-V
 • Cloudové stroje Azure a Amazon EC2
 • Stanice, notebooky Windows a Mac
 • Tablety a smartphony s iOS a Androidom
 • Schránky Office 365

Čo konkrétne je možné zálohovať

 • Celé stroje, disky, zväzky (image level backup)
 • Súbory a adresáre (file level alebo image level backup)
 • Databáza Exchange, SQL, Active Directory, SharePoint a Oracle
 • Fotky, videá, správy, kontakty a kalendár mobilných zariadení

Aké sú možnosti plánov zálohovania

 • Fyzické servery Windows a Linux
 • Virtuálne stroje v prostredí VMware, Hyper-V, KVM, RHEV, Oracle, Citrix
 • Hypervízory – konfiguráciu ESXi a Hyper-V
 • Cloudové stroje Azure a Amazon EC2
 • Stanice, notebooky Windows a Mac
 • Tablety a smartphony s iOS a Androidom
 • Schránky Office 365

Kam je možné zálohy ukladať

 • Miestne disky – SATA, SCSI, IDE, RAID
 • Sieťové úložné zariadenia – SMB, NFS, iSCSI, FC (vrátane NAS)
 • Vymeniteľné médiá – ZIP, Rev, RDX, atď.
 • Externý HDD a SSD – USB 3.0 / 2.0 / 1.1 a IEEE1394 (Firewire)
 • Páskové jednotky a páskové knižnice (umožňuje media management a podporuje čiarové kódy)
 • Acronis Cloud Storage (Platený doplnok, ktorý umožňuje ukladať zálohy do dátového centra Acronis)
 • Napojenie na ľubovoľný storage (private i public cloud) v kombinácii s produktom Acronis Storage

Ako sa vykonáva obnova

 • Virtuálne stroje – obnovíte z management konzoly Acronis
 • Fungujúce fyzickej stroje (bootující do OS) – obnovíte z management konzoly Acronis
 • Nefungujúci fyzickej stroje (nebootující do OS) – obnovíte pomocou zavádzacieho média Acronis
 • Obnovu zálohy na odlišný hardware – urobíte pomocou zavádzacieho média Acronis a výmeny ovládačov
 • Súbory a adresáre – obnovíte do pôvodného alebo nového umiestnenia z management konzoly Acronis

Ako funguje aktívna ochrana proti ransomwar

 • Vstavaná Aktívna ochrana proti ransomwaru monitoruje spustené procesy zálohovaných zariadení
 • Chráni zálohovacie procesy Acronis Backup – nedovolí vyradenie zálohovanie z prevádzky
 • Chráni zálohy Acronis Backup proti zašifrovanie
 • Bráni prepísanie Master Boot Record (MBR)
 • Blokuje šírenie ransomwaru a šifrovanie súborov
 • Vracia zašifrované súbory do pôvodnej podoby – automaticky alebo manuálne (podľa vášho nastavenia)

Obnova na odlišný hardvér

Zo záchranného zavádzacieho média Acronis (CD, DVD, USB, ISO, PXE), ktoré je možné v Acronis Backup 12.5 kedykoľvek vyrobiť možno obnoviť zálohu na holé železo – teda bez funkčného operačného systému. Obnovu možno vykonať aj na úplne odlišný hardvér.

Šifrovanie záloh

Môžete si určiť vlastné heslo. Na základe tohto hesla sa budú zálohy šifrovať silným algoritmom AES 256. Aj v prípade narušenia bezpečnosti či straty záložného archívu zostanú dáta v zálohe bezpečne uložená. Bez zadania šifrovacieho hesla nie je možné dostať sa k obsahu záloh.

Spustenie zálohy ako virtuálny stroj

Zálohu akéhokoľvek stroja – fyzického, virtuálneho aj cloudového možno za minútu spustiť ako virtuálny stroj. Bez obnovovanie a bez konverzie. Stačí mať VMware alebo Hyper-V a Advanced verzii zálohovacieho riešenia Acronis Backup 12.5. Ideálny nástroj pre bezpečné testovanie.

Ľubovoľná migrácia

S Acronis Backup 12.5 môžete vykonávať ľubovoľnú migráciu. Physical to Virtual, physical to Cloud, Virtual to physical, Virtual to Cloud, Cloud to physical, Cloud to Virtual, migráciu z jednej virtualizačnej platformy na inú a migráciu na odlišný hardvér.

Centralizovaná webová správa

Správu zálohovania a obnovy možno vykonávať z ľubovoľného zariadenia s prehliadačom (z počítača, notebooku, tabletu, alebo chytrého telefónu). Ak dáte management servera Acronis verejnú IP adresu, môžete vykonávať správu odkiaľkoľvek (aj mimo vnútornú sieť).

Granulárna obnova

Zo záloh je možné vykonávať obnovu jednotlivých položiek. Obnoviť môžete celé stroje, disky, zväzky, jednotlivé súbory, adresáre celej databázy, alebo časti databáz a jednotlivé položky databáz. Obnoviť tak možné napríklad jednotlivé emaily MS Exchange.

Možnosť deduplikácie

S Advanced verziami Acronis Backup 12.5 je možné vytvoriť spravované úložisko a aplikovať pre neho deduplikáciu. Obsahy záloh uložených v deduplikované úložisku sa budú porovnávať medzi sebou. Duplicitné dáta, respektíve bloky dát sa budú do úložiska ukladať iba raz.

Možnosť podriadených správcov

V Advanced verziách zálohovacieho riešenia Acronis Backup 12.5 môžete vytvoriť jednotlivé organizačné jednotky. Týmto jednotkám môžete prideliť jednotlivé správcu zálohovania a obnovy. Hlavný správca potom môže spravovať zálohovanie a obnovu celej organizácie.

Replikácie virtuálnych strojov VMware

Virtuálne stroje v prostredí VMware vSphere možné zálohovať a naviac tiež replikovať na iné hostiteľa. Ak máte k dispozícii ďalší hypervízor, môžete ho využiť pre spustenie replík. Vďaka tomu môžete napríklad po havárii spustiť aktuálne virtuálne stroje zo záložnej lokality.

Možnosť Ukladanie záloh na pásky

V Advanced verziách zálohovacieho riešenia Acronis Backup 12.5 môžete zálohy ukladať na páskové jednotky a knižnice pások. Preddavky možno ukladať na zálohy priamo metódou Disk to Tape a alebo postupným odsúvaním záloh metódou Disk to Disk to Tape.